F-tiara

Fersman Plate LXXXI: Diamond Diadem No. 154 with an Oriental Turquoise

Skip to content